PROBOLAN 50 Epihydroxetiolan-17-ester matrix 500 mg

избери друг език:

Добавката Probolan50, призната в цял свят като безопасен и ефективен продукт, предназначена за състезатели на сериозни спортове, както и за културисти е предизвикателство за всеки. Разработването на формулата на всеки един компонент на продукта Probolan 50 заема много години изследвания, качествени проучвания и клинични опити. Малко такива препарати (добавки и добавки за маса), засягащи обмяната на веществата, са спечелили широко признание, така, както работи нашия продукт. Ние знаем, че Probolan50 работи, знаят го и нашите клиенти, но няма да кажем нищо за него, а ще Ви оставим да прочетете мненията на хора, които са опитали вече Probolan 50!
Epihydroxetiolan-17-ester matrix: 350 mg
 • Действието на екстракта Tribulus terrestris (Бабини зъби) Protodioscin (протодиосцин) върху обикновени и кастрирани плъхове

  Автори: Gautaman K, Adaikan PG, Prasad RN
  Източник: Life Sci, 71 (12): 1385-1396 2002

  Растението "Бабини зъби" (TRIBULUS TERRESTRIS )е полулярно в традиционната китайска и индийска медицина като лечебно. Известно е, че лекува различни леки заболявания, подобрява и физическото състояние. За да разбере още по-добре действието на това растение, съдържащо протодиосцин, е изследвано физическото поведение и вътрешното налягане при плъхове - нормални и кастрирани. Възрастните плъхове бяха разделени на пет групи по осем,като на всички е давана дестилирана вода за пиене, тестостерон (по 10 мг, в зависимост от телесното тегло, на всеки 2 седмици) и "бабини зъби"(5 мг, веднъж дневно).

  В сравнение с групата избрани плъхове, без увреждания и кастрираните животни, се забелязва намаляване на телесното тегло и вътрешно налягане. В групата на кастрираните животни се вижда намаляване на физическите параметри на поведение,заради по-малкото движение. В сравнение с контролната група от кастрирани животни, лекувани с екстракт от тестостерон и "бабини зъби", където се вижда значително увеличаване на теглото и вътрешното налягане. Тези резултати са статистически значими. Това позволява да заключим, че екстрактът от "бабини зъби" показва увеличение в нивата на тестостерон, вероятно заради съставката"бабини зъби", състояща се в стимулиране на секрецията на андрогени (която е била наблюдавана при предишни изследвания върху примати).

 • ФАРМАКОЛОГИЧНА ФИЗИЧЕСКА СТИМУЛАЦИЯ С ЕКСТРАКТ ОТ РАСТЕНИЕТО "БАБИНИ ЗЪБИ", КОЕТО ЗАСЯГА КАВЕНОЗНИТЕ ТЕЛА ПРИ ЗАЙЦИТЕ

  Автори: Adaikan PG, Gauthaman K, Prasad RN, Ng SC
  Източник: Ann Acad Med, Singapur, 29(1): 22-6 2000

  Целта на настоящото проучване е да се изследва въздействието на екстракта от Tribulus terrestris (Бабини зъби) в изолирана кавернозна тъкан на Новозеландски бели зайци и да се определи механизмът на фармакологичните протодиосцини, които се съдържат в растението.

  Материали и методика: 24 новозеландски бели зайци са били разпределени на случаен принцип в четири експериментални групи по шест в група. Първа група е била контролна. Зайците от II до IVгр, са приемали екстракта в различни дози, т.е. 2.5 мг / кг, 5 мг / кг и 10 мг / кг. Извлечение от "бабини зъби" се прилага перорално веднъж дневно в продължение на 8 седмици. Зайците са били убити след опита, а мускулната тъкан, извлечена от тях е била използвана за тест за реакция на свиване и отпускане на фармакологични средства и стимулация на ел. полето.

  Резултати: Само протодиосцинът не влияе по никакъв начин върху отделните части на кавенозните корпуси . В сравнение с тъканта, изследвана от първата, контролна група, реакцията върху електрическото поле, ацетилохолин и нитроглицерин в тъканите, които съдържат определени нива на норадреналин, мярка е била по-силна и зависима от концентрацията.

  Заключения: Реакцията от ацетилохолина, нитроглицерина и електрическото поле показват, че протодиосцина има свойството да подсилва и стимулира увеличаването на телесното тегло . Наблюдаваните ефекти от увеличаване на диастоличното кръвно налягане, вероятно се дължи на повишено отделяне на азотен оксид и на нервните окончания, които могат да потвърдят свойства на тестостерона.

 • Фитохимикали и пробив в употребата на традиционни билки при лечение на нарушени физически функции

  Автор: Adimoelja A
  Източник: Int J Anadrol, 23 г., 2 (): 82-4 2000

  Традиционните билки са голям пробив при лечението на физически проблеми и придобиха популярност в световен мащаб като терапия с изключително бързи подобрения. В съответствие със съвременния поглед върху физическите нарушения, те имат една единствена етиология, т.е., свързани са с механизма на мускулна маса. Съществуват известен брой фармакологични средства, приемани перорално или инжектирани в мускула. Много фитохимикали са получени от традиционните билкови лекарства. Механизмът на действие на фитохимикалите се фокусира върху отстраняването на причините, т.е. невъзможността да се контролира правилното функциониране на тялото.

  Следователно, фитохимикалите помагат при лечението на физическите нарушения, при лечението на нарушения в теглото и на целият организъм. Протодиосцинът фитохимична съставка, извлечени от растения, наречен "Бабини зъби", и нейните свойства зависят от стимулирането на организма и подобряване на физическата годност, чрез промяна на протодиосцинът в дехидроепиандростерон (DHEA). Предварителни наблюдения показват, че възможността да се произвежда Tribulus terrestris , което е протодиосцин, зависи от почвата, в която се отглеждат растенията. За да обясни липсата на последователни резултати, получени при анализа на фитохимикали, извлечени от растения като жен-шен, Eurycoma longfolia, Pimpinella pruacen, Muara puama.

 • Протодиосцин (NSC-698 796): Спектърът на цитотоксичност на 60 човешки ракови клетки в противораково лекарство

  Автори: Ху K, Яо X
  Източник: Planta Med, 68 (4): 297-301 2002

  Протодиоксинът (NSC-698 796) е фуростанолов сапонин, извлечен от корените на растението dioscorea collettii var. hypoglauca - китайски билки, използвани в продължение на векове в лечението на рак на шийката на матката, рак на пикочния мехур и рак на бъбреците. С цел системното и последователно оценяване на потенциала на противораковото действие, протодиосцинът е тестван ин витро за цитотоксичност в 60 човешки клетъчни ракови линии в проучване на противораково лекарство, проведено от Националния институт за рака (NCI) в САЩ. Проучването показва, че протодиосцинът има цитотоксични свойства срещу повечето линии на тумори и левкемия (Молт-4), ракови клетки на белите дробове (A549/ATCC), две на дебелото черво (HCT-116 и SW-620), една ракова линия на централната нервна система (SNB-75), една меланом линия, (Lox IMVI) и една бъбречна линия (786 - 0) от GI50 <или = 2,0 UM.

  В графиките излиза,че средната чувствителност на това вещество включва левкемия, рак на дебелото черво и рак на простатата, а ракът на яйчниците е най-малко чувствителен. Анализът бе извършен с помощта на компютърната програма COMPARE и показа, че нито една връзка от базата данни на противораковите лекарства NCI, не се характеризира с цитотоксични свойства.

 • Определяне на стероидните сапонини, високоефективна течна хроматография с обратна фаза и лазерен ефект

  Автори: Ganzera М, Bedir E, Khan IA
  Източник: J Pharm Sci, 90 (11): 1752-8 2001

  Tук се описва първият аналитичен метод, подходящ за определяне на стероидни сапонини в почвата. Разделя се високоефективна течна хроматография (HPLC) , получена с помощта на колона с обратна фаза (RP-18), а лазерните детекторни пари / ацетонитрил са в подвижна фаза. Получената връзка протодиосцин - е открита с концентрация по 10,0 µg / мл.

  Анализираните няколко различни проби от растителен материал, в зависимост от произхода на растенията и частите, от които е извлечен екстрактът, са открити съществени разлики в състава на сапонините. Анализът на продуктите, достъпни на пазара, показват разлики от 0,17% до 6,49% съдържание на протодиосцин.

 • Нови фуростанолови сапонини на сярата - Tribulus terrestris

  Автори: Костова И, Д. Динчев, Димитров В., Иванова A
  Източник:. Naturforsch [C], 57 (1-2): 33-8 0

  От надземните части на Tribulus terrestris в България , са изолирани два известни сапонини фуростанолов метило -продиосцин протодиосцин и два нови сярни сапонина(натриева сол на 26-O-бета-глюкопиранозид (метило -продиосцин) и натриева сол на 26-O-бета-глюкопиранозил-22 aлфa-хидрокси-(25R) фурост-5-ен-3 бета,26-диол-3-O-алфа-рамнопиранозил (1 -> 2) -бета-4-O-сулфо-глюкопиранозид.

  Структурата на новите съединения е създадена въз основа на 1D и 2D ЯМР (DQF-Cosy, TOCSY, HSQC-TOCSY, HSQC, HMBC, ROESY), ESI и химическа трансформация.

„Ефикасност и Сигурност”

„Използвам Probolan50 от няколко месеца.Сигурен съм, че продукта е на много високо ниво и е ефикасен. Препоръча ми го познат, а съставките му не предизвикват странични ефекти. Дори напротив: дават усещането за сигурност.(увеличение на телесната маса и сила.)”.

Томаш Яворски,25г, Люблин
"Много доволни клиенти ни писаха как им се е променил живота след употреба на Probolan50. Затова реализираме повечето си поръчки за редовни клиенти!"